Skola/ förskola/ fritids

Om du planerar att starta eller genomföra större förändringar av en en skola, förskola eller ett fritidshem behöver du göra en anmälan till oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Skola och förskola, anmälan och ändring av verksamhet

Du som ska driva eller driver en verksamhet inom skola och förskola ansvarar för att lokalen och verksamheten uppfyller de lagkrav som ställs.

Förskola och skola (förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resursskola).

Privat barnomsorg

Observera att verksamhet för barnomsorg med fler än cirka 5-6 barn ska anmälas till oss. Kontakta oss för en bedömning om din verksamhet är anmälningspliktig utifrån antal barn och lokalens utformning.

Tänk på att:

  • Registrering enligt livsmedelslagstiftningen krävs om livsmedel ska hanteras i verksamheten.
  • Bygglov och bygganmälan enligt plan- och bygglagen krävs innan du bygger en ny lokal eller tar i bruk och ändrar en befintlig lokal. Kontakta respektive kommuns bygglovshandläggare för mer information.

Allergier och inomhusmiljö

Den 2 december 2020 arrangerade vi ett webinarium tillsammans med Astma- och allergiförbundet. Astma- och allergiförbundet pratade om vikten av förebyggande allergiarbete och den digitala allergironden. Förbundet pratade om radon, ventilation och allergi.

Allergi i förskola och skola – presentation från webinariet (pdf)

Radon, ventilation och allergi – presentation från webinariet (pdf)

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten
Hälsoskydd vid tillfälligt boende
Haninge
Nynäshamn
Tyresö