Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Registrera verksamhet

Registrera verksamhet eller anläggning

Alla som har livsmedelsföretag eller dricksvattenanläggning som används i verksamheten ska registrera sig senast två veckor innan start. Du får öppna verksamheten eller anläggningen efter att vi tagit emot din anmälan och du fått ett beslut om registrering.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Anmälan är till för att vi ska få information om din verksamhet och när du tänkt starta den. Även förändringar som ägarbyten, ombyggnationer, flytt till ny lokal, utökat sortiment eller ändrad produktion behöver anmälas.

Avgift, riskklassning och kontroll

Registrering, riskklassning och första besök ingår i ett startpaket med fast avgift: 7 800 kr.

Information om avgifter, riskklassning och kontroll hittar du i menyn.

Läs mer om avgifter i Livsmedels taxa 2024.

Dricksvattenanläggning

Försörjer brunnen eller vattenverket fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska den registreras hos förbundet. Bifoga ett förslag till faroanalys och provtagningsprogram.

Vattentäkter som används till allmänheten (till exempel skola och förskola, café, restaurang, gästhamn, friluftsanläggning) ska registreras som livsmedelsverksamhet. Lokaler som även behöver anmälas som lokal enligt 38 § är skolor, förskolor, bassängverksamhet med mera (läs mer under “Verksamhet i offentlig miljö”).

Du hittar mer information i menyn och hos Livsmedelsverket.

Tillfällig verksamhet
Undantaget från kravet på registrering är om du endast vid något enstaka tillfälle ska servera livsmedel. Läs mer i menyn under “Tillfälliga verksamheter”.

Sanktionsavgift vid utebliven anmälan

Vi beslutar om sanktionsavgift om en livsmedelsföretagare inte registrerar sin verksamhet i tid eller om anmälan inte alls görs. Det gäller även vid övertagande av befintlig livsmedelsverksamhet.

Bygglov- och VA- frågor

Kontakta bygglov om du behöver bygga om i lokalen och VA-avdelningen för frågor om fettavskiljare. Har du en verksamhet kopplad till enskilt avlopp? Läs vårt informationsblad om fettavskiljare till enskilt avlopp.

Information hos andra myndigheter

Haninge – bygga bo och miljö

Nynäshamn – bygga bo och miljö

Tyresö – boende och miljö

Livsmedelsverket – information till livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket – ansökan om godkännande

Sanktionsavgifter – Livsmedelslag (2006:804) 30§