Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Registrera verksamhet

Registrera verksamhet

Öppnar du en verksamhet i någon av våra medlemskommuner behöver du anmäla det till oss senast två veckor innan du börjar. Ändringar i verksamheten såsom ägarbyten, ombyggnationer eller om sortimentet utökas ska också anmälas till oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Alla livsmedelsföretag ska registrera sig senast två veckor innan start. Anmälan är till för att vi ska få information om din verksamhet och när du har tänkt starta den. Även förändringar som ägarbyten, ombyggnationer, flytt till ny lokal och utökat sortimentet ska anmälas.

Du får öppna verksamheten efter att vi tagit emot din anmälan och du fått ett beslut om registrering.

Registrera din verksamhet

När du startar ett livsmedelsföretag, bygger om eller ändrar sortimentet behöver du registrera det. Information om registrering, riskklassning och avgifter hittar du i menyn.

Undantaget från kravet på registrering är om du endast vid något enstaka tillfälle ska servera livsmedel. Läs mer i menyn under fliken “Tillfälliga verksamheter”.

Registrering av livsmedelsanläggning

Skicka in anmälan om registrering och riskklassning till oss senast två veckor innan du öppnar, tar över en befintlig anläggning, ändrar sortiment, eller bygger om. Utebliven eller försenad anmälan innebär att du får betala sanktionsavgift.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter noga och lämna gärna extra information om din verksamhet och/eller sortiment så att du kan komma igång två veckor efter att du skickat in en komplett ifylld anmälan.

Registrering, riskklassning och första besök ingår i ett startpaket med fast avgift: 7 450 kr.

Registrering av dricksvattenanläggning

Försörjer brunnen eller vattenverket fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska den registreras hos förbundet. Bifoga ett förslag till provtagningsprogram och läs om fettavskiljare (se nedan).

Vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning) ska registreras som livsmedelsverksamhet respektive anmälas som lokal enligt 38 §.

Skicka in anmälan i god tid innan anläggningen startas för att undvika sanktionsavgift.

Registrering, bedömning av riskklassning, provtagningsprogram och faroanalys samt första besök ingår i ett startpaket med fast avgift: 7 450 kr.

Läs mer om avgifter i Livsmedel taxa 2023.

Sanktionsavgift vid utebliven anmälan

Vi beslutar om sanktionsavgift om en livsmedelsföretagare inte registrerar sin verksamhet i tid eller om anmälan inte alls görs. Det gäller även vid övertagande av befintlig livsmedelsverksamhet.

Bygglov- och VA- frågor

Kontakta bygglov om du behöver bygga om i lokalen och VA-avdelningen för frågor om fettavskiljare. Har du en verksamhet kopplad till enskilt avlopp? Läs vårt informationsblad om fettavskiljare till enskilt avlopp.

Information hos andra myndigheter

Haninge – bygga bo och miljö

Nynäshamn – bygga bo och miljö

Tyresö – boende och miljö

Livsmedelsverket – information till livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket – ansökan om godkännande

Sanktionsavgifter – Livsmedelslag (2006:804) 30§