I verksamheten ska det finnas ett program för egenkontroll, eftersom varje företag som bedriver detaljhandel med folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare eller serveringar med folköl, ska ha tillsyn över sin försäljning.

Program för egenkontroll

Företaget ska ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram som beskriver vilka rutiner som ska tillämpas att hindra överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Programmet ska vara aktuellt och förankrat hos personalen. Det ska finnas en kopia i butiken/serveringen till ledning för försäljningspersonalen.

Egenkontrollen är tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska kunna se till att försäljningsreglerna följs. Beredskap att vidta åtgärder när bestämmelserna inte följs eller då olägenheter uppstått ska också finnas. Vilka åtgärder det är bör stå med i programmet.

Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen och risken för langning. Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt.

En kopia av egenkontrollprogrammet för folköl ska skickas in till förbundet i samband med anmälan. Den är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen.

Har du frågor?

Förbundets tillståndshandläggare ansvarar för tillsyn, kontrollköp och information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.

Mer information

Information från Folkhälsomyndigheten om folköl

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare