Hem > Ämnesområden > Invånare > Djurhållning

Djurhållning

I menyn hittar du information om vad som gäller för djurhållning.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Ansökan om djurhållning

I detaljplanelagt område krävs det tillstånd för vissa djurslag och antal djur, till exempel orm, häst och fjäderfä. Blanketter och mer information finns i menyn till vänster.

Dagis och pensionat för pälsdjur

Det finns inget krav på tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att driva katt- eller hundpensionat eller hunddagis.

Däremot behöver tillstånd ur djurskyddssynpunkt från Länsstyrelsen. Det kan även krävas bygglov för att få lov att använda din fastighet som pensionat eller hunddagis. Dessutom har vissa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar synpunkter på vad du får göra i deras lokaler.

Det är bra om du pratar med dina grannar innan du startar verksamheten. Du får inte orsaka olägenhet som lukt eller störande ljud för grannarna, och om klagomål kommer in i efterhand finns det en risk för att du inte får fortsätta med din verksamhet.

Djurägarens ansvar

Som djurägare har du vissa förpliktelser gentemot omgivningen. Vi på förbundet får ofta in klagomål om gödselhantering och galande tuppar. Läs mer om vad som gäller för dig som djurägare i din kommuns lokala ordningsföreskrifter och om djurskydd på länsstyrelsens webbsida. Skötsel av djur och annan bra information hittar du på jordbruksverkets webbsida om olika slags djur.

Mer information

Länsstyrelsen om djur

Jordbruksverket om skötsel och djurhållning