Kontrollens resultat

Här hittar du resultat från vår livsmedelskontroll samt en kort beskrivning av de uppgifter om livsmedelskontrollen som vi rapporterar in till Livsmedelsverket varje år.

Resultat från livsmedelskontrollen under 2021

Förbundet hade totalt 1121 stycken registrerade livsmedelsverksamheter under föregående år, varav 72 upphörde och 116 nya registrerades. Totalt utfördes 888 livsmedelskontroller i Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Typ och antal av offentlig kontroll
Antal planerade kontroller: 801
Antal händelsestyrda kontroller: 10
Antal uppföljande kontroller: 77

Kontrollens resultat
Kontroller med anmärkning: 139
Kontroller utan anmärkning: 749

Typ och antal vidtagna åtgärder
Beslut om förbud: 5
Beslut om föreläggande: 1

Typ och antal utfärdade sanktioner
Sanktionsärenden: 13

Rapportering till Livsmedelsverket

Uppgifter om förbundets livsmedels- och dricksvattenkontroll rapporteras årligen in till Livsmedelsverket. Tillsammans med rapporteringen från andra kommunalförbund, kommuner och länsstyrelser samt Livsmedelsverkets kontrollavdelning, ger uppgifterna en samlad bild av hur livsmedelskontrollen fungerar i Sverige.

Det vi rapporterar in är kontaktuppgifter till förbundet, de anläggningar vi har kontroll över, den kontroll som vi genomfört under året och resultat från de kontroller som utförts.

Livsmedelsverket om resultat av offentlig kontroll