Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Kontrollresultat 2022

Kontrollresultat 2022

Förbundet hade totalt 1148 stycken registrerade livsmedelsverksamheter under föregående år, varav 104 verksamheter upphörde och 100 nya registrerades. Totalt utfördes 942 livsmedelskontroller i Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Typ och antal av offentlig kontroll
Antal planerade kontroller: 811
Antal händelsestyrda kontroller: 27
Antal uppföljande kontroller: 104

Kontrollens resultat
Kontroller med anmärkning: 207
Kontroller utan anmärkning: 735

Typ och antal vidtagna åtgärder
Beslut om förbud: 5
Beslut om föreläggande: 4
Beslut om sanktionsavgift: 8

Rapportering till Livsmedelsverket

Uppgifter om vår livsmedels- och dricksvattenkontroll rapporteras årligen in till Livsmedelsverket. Tillsammans med rapporteringen från andra kommunalförbund, kommuner och länsstyrelser samt Livsmedelsverkets kontrollavdelning, ger uppgifterna en samlad bild av hur livsmedelskontrollen fungerar i Sverige.

Det vi rapporterar in är kontaktuppgifter till oss, de anläggningar vi har kontroll över, den kontroll som vi genomfört under året och resultat från de kontroller som utförts.

Livsmedelsverket om resultat av offentlig kontroll