Skadedjur

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla skadedjur borta och att åtgärda eventuella problem.

Vad är ohyra och skadedjur?

Mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur. Möss, råttor, sorkar, lämlar, kråkor, måsar samt vissa duvarter är exempel på skadedjur. Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter anses även som skadedjur när de förstör vid din bostad eller påverkar din hälsa negativt.

Du som bor i flerfamiljshus

Klagomål på skadedjur i flerbostadshus ska i första hand tas upp med din hyresvärd eller med styrelse i bostadsrättsföreningen. I vissa fall finns kontaktuppgifter till saneringsföretag på anslagstavlan i porten.

Du som bor i ett enfamiljshus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Hur du blir av med ohyra och skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Även komposter ska vara skyddade mot skadedjur.

Har du en kompost för matavfall? Då behöver den vara anmäld hos oss.

Information om kompost för matavfall.

Mer information

Folkhälsomyndigheten – skadedjur och förebyggande åtgärder

Boverket – skydd mot skadedjur