Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Dricksvatten

Dricksvatten

Små samfällighetsbrunnar, stora dricksvattenanläggningar och anläggningar som används till allmän förbrukning så som camping, förskola, samfällighetsförening eller gästhamn, styrs alla av livsmedelslagstiftningen och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Försörjer brunnen eller vattenverket fler än 50 personer, producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller används till allmänheten (till exempel skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning) behöver den registreras hos oss. I menyn hittar du information om registrering, riskklassning, kontroll och avgifter.

Regler för dricksvattenproduktion finns på Livsmedelsverkets webbplats om dricksvatten.

Mer information

Förslag till provtagningsprogram

Fettavskiljare till enskilt avlopp – information

Livsmedelsverket om dricksvattenproduktion

Livsmedelsverket om allmänna hygienregler

Livsmedelsverket om faroanalys

Livsmedelsverket om provtagningsprogram

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12)