Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Dricksvattenanläggning

Dricksvattenanläggning

Både små och stora dricksvattenanläggningar ska registreras hos oss samt ha program för egenkontroll, faroanalys och provtagning.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Små samfällighetsbrunnar, stora dricksvattenanläggningar, livsmedelsverksamheter och anläggningar som används till allmän förbrukning så som camping, förskola eller samfällighetsförening, styrs alla av livsmedelslagstiftningen och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Regler för dricksvattenproduktion finns på Livsmedelsverkets webbplats om dricksvatten.

Registrering av dricksvattenanläggning

Försörjer brunnen eller vattenverket fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska den registreras hos förbundet. Bifoga ett förslag till provtagningsprogram och läs om fettavskiljare (se nedan).

Vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning) ska registreras som livsmedelsverksamhet respektive anmälas som lokal enligt 38 §.

Skicka in anmälan i god tid innan anläggningen startas för att undvika sanktionsavgift.

Registrering, bedömning av riskklassning, provtagningsprogram och faroanalys samt första besök ingår i ett startpaket med fast avgift: 7 450 kr.

Läs mer om avgifter i Livsmedel taxa 2023

Avgift för kontroll

Från och med andra besöket debiterar vi utifrån den tid kontrollen tar. Hur ofta vi kommer på besök beror på den kontrolltid anläggningen ges enligt riskklassningen. I en kontroll ingår för- och efterarbete samt besök.

Tänk på att du också kan behöva anmäla om registrering av livsmedelsverksamhet och anmäla om lokal enligt 38 §

Föreskrifter om dricksvatten

Föreskrifter som reglerar hanteringen och kvaliteten på dricksvattnet finns hos Livsmedelsverket. Föreskrifterna omfattar allt dricksvatten från dricksvattenanläggningar och vattenverk som producerar mer än 10 m³ per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Föreskrifterna omfattar även livsmedelsverksamheter som använder enskild brunn och gäller oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs.

Mer information

Förslag till provtagningsprogram

Fettavskiljare till enskilt avlopp – information

Livsmedelsverket om dricksvattenproduktion

Livsmedelsverket om allmänna hygienregle

Livsmedelsverket om faroanalys

Livsmedelsverket om provtagningsprogram

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12)