Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Kontrollprogram

Kontrollprogram

Här hittar du dokument med detaljerad information om vad som kan ingå i ett kontrollprogram och som du kan ladda ned.

Mallen för företagets egen kontroll kan användas för att skapa rutiner i verksamheten.

Vi har även lagt ut exempel på hur dokumentation och rutiner kan se ut.

Observera att våra exempel bara är förslag, dina rutiner som du gör ska vara anpassade till din verksamhet och den lokal ni är i.

Läs gärna vårt informationsblad om egenkontroll innan du tittar på exempelmallar och exempel rutiner.