Hem > Ämnesområden > Företagare > Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet. Vi på förbundet utför tillsynskontroll av försäljningen.

Anmälan och årsavgift till Läkemedelsverket

Försäljning ska du anmäla till Läkemedelsverket innan du startar verksamheten. Vid förändringar i verksamheten, t.ex. ändrade kontaktuppgifter, ska du lämna en ändringsanmälan till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel.

Du ska också betala årsavgift per försäljningsställe till Läkemedelsverket när du har anmält dig som försäljningsställe. Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Vilka regler som gäller, anmälan och annan information för handeln med receptfria läkemedel hittar du på Läkemedelsverkets hemsida.

Kommunal kontroll och avgifter

Kommunerna har tillsynsansvar för kontroll av att reglerna för handel med vissa receptfria läkemedel följs och rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som utför medlemskommunernas tillsyn.

Kommunen får enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ta ut en avgift för kontroll av den som bedriver försäljning av receptfria läkemedel till konsument.

VI tar ut årsavgift för ordinarie kontroll och timavgift vid uppföljande kontroll. Läs mer här om våra taxor.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.