Bilvårdsanläggning

En bensinstation, biltvätt, bilverkstad eller liknande är en miljöfarlig verksamhet. Här får du information om du behöver göra en anmälan för din verksamhet samt kortfattad information vad du behöver känna till som verksamhetsutövare

Om du driver en bensinstation, biltvätt, bilverkstad eller liknande klassas det som en miljöfarlig verksamhet. Det betyder att du ska ha kännedom hur din verksamhet påverkar miljön samt ha en löpande egenkontroll.

Du måste anmälan din verksamhet om:

 • Du årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle
 • Du har en biltvätt där mer än 5 000 personbilar tvättas per år eller där mer än 1 000 lastbilar och andra fordon tvättas per år
 • Du utför reparationslackering av bilar och har en förbrukning av organiska lösningsmedel som är större än 500 kilogram per år

Anmälningsblanketten finns längst ned på sidan. Kontakta förbundet innan du startar din verksamhet även om den inte är anmälningspliktig.

Ändring av din verksamhet

Om du gör en förändring i din verksamhet som är av betydelse ur störningssynpunkt ska du anmälan förändringen till förbundet senast 6 veckor innan förändringen sker. Kontakta oss per telefon eller e-post om du är osäker.

Du som verksamhetsutövare behöver ha kunskap samt följa regler kring

 • Egenkontroll
 • Kemikaliehantering och förvaring
 • Hantering och förvaring av farligt avfall
 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten
 • Kontroll och skötsel av oljeavskiljare
 • Kontroll och skötsel av cisterner
 • Hantering och förvaring av brandfarliga varor
 • Störningar som kan uppkomma från din verksamhet t.ex. lukt

Till menyn i vänster finns mer detaljerad information vad som gäller för de olika typerna av bilvårdsanläggningar.

Avgift

Förbundet tar ut timavgift för handläggning av anmälan, se aktuell timavgift i förbundets taxa för miljöbalken.

 

 

Ladda ner dokument

Anmälan C-verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas.

Kompletteringar till denna blankett