Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Avlopp i kretslopp

Avlopp i kretslopp

Haninge och Nynäshamns kommuner har ur hållbarhetssynpunkt beslutat att som utgångspunkt ska avloppslösningar vara kretsloppsanpassade. För en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad behöver du söka tillstånd.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Kretsloppsanpassade avloppslösningar  bygger på att toalettvattnet källsorteras och samlas upp i en sluten tank. När tanken blivit full töms den av en tankbil som kör avfallet till någon av kommunernas UREA-hygieniseringsanläggningar. Där renas det från smittämnen och när lantbruket i trakten behöver gödsla, hämtas det behandlade toalettavloppet från mellanlagret på gården.

Det är näringsämnet fosfor man vill komma åt genom att med extremt snålspolande teknik sortera ut WC-vattnet från övrigt spillvatten. Fosfor är en ändlig resurs som bryts i gruvor i enbart sju länder. Fosforn har en väldigt stor och viktig del i den konstgödsel som tillförs på åkrarna för att ge goda skördar år efter år och hela världen är därför beroende av fosfor för sin matproduktion. Sverige är idag importberoende av fosfor och tillika konstgödsel till 100 procent. Eftersom fosfor är en ändlig resurs innebär det att fosforn i framtiden kommer bli en brist. Vi behöver därför hitta andra källor till fosfor och även hitta lösningar för att återvinna denna ändliga resurs.

Kretsloppsanpassade avloppslösningar är alltså ett sätt att återvinna fosforn genom att föra tillbaka den till åkrarna för gödsling.

Ansökan om tillstånd för avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad (där WC- och BDT-vatten blandas eller inte har extremt snålspolande avloppsanordningar) behöver du fylla i blanketten ”Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning” och lämna in till förbundet.

Anpassa din anordning till ett kretsloppssystem

När du ska planera avloppsanordningen för din fastighet är det miljöbalkens bestämmelser som gäller. Genom att välja en kretsloppsanpassad/vattenbesparande avloppsanordning bidrar du till att göra samhällets avloppssystem och jordbruk mer hållbart. Det är också avsikten enligt miljöbalken.

Kommunerna ställer krav på att vid ansökan om prövning av enskild avloppsanordning med WC ska förstahandsvalet vara ett källsorterande avloppsystem med extremt snålspolande toalett till sluten tank och separat reningsanläggning för bad, disk och tvättvattnet som renas på plats.

När det är mycket vatten i toalettavfallet krävs mer energi för att ”rena” avfallet. En extremt snålspolande toalett spolar i genomsnitt ca en liter vatten per spolning. Genom att installera en extremt snålspolande toalett blir kretsloppssystemet så energi- och vattenbesparande som möjligt.

Befintliga hus kan bli kretsloppsanpassade

Om din befintliga avloppsanordning blivit utdömd ska du i första hand utreda möjligheterna att anlägga ett kretsloppsanpassat avlopp med vattenbesparande lösningar.