Avlopp i kretslopp

I hushållsavloppet finns näringsämnen som behövs för odling därför har Haninge och Nynäshamns kommuner har beslutat att som utgångspunkt ska avloppslösningar vara kretsloppsanpassade. Det krävs tillstånd för kretsloppsanpassad anläggning.

Förbundets kretsloppsarbete för toalettavfall

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad (där WC- och BDT-vatten blandas eller inte har extremt snålspolande avloppsanordningar)måste du fylla i blanketten ”Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning”. Blankett för ansökan hittar du i menyn till vänster.

Kretsloppsanpassade avloppslösningar  bygger på att toalettvattnet källsorteras och samlas upp i en sluten tank. När tanken blivit full töms den av en tankbil som kör avfallet till någon av kommunernas UREA-hygieniseringsanläggningar. Där renas det från smittämnen och när lantbruket i trakten behöver gödsla, hämtas det behandlade toalettavloppet från mellanlagret på gården.

Anpassa din anordning till ett kretsloppssystem

När du ska planera avloppsanordningen för din fastighet är det miljöbalkens bestämmelser som gäller. Genom att välja en kretsloppsanpassad/vattenbesparande avloppsanordning bidrar du till att göra samhällets avloppssystem och jordbruk mer hållbart. Det är också avsikten enligt miljöbalken. När det är mycket vatten i toalettavfallet krävs mer energi för att ”rena” avfallet. En extremt snålspolande toalett spolar i genomsnitt ca en liter vatten per spolning. Genom att installera en extremt snålspolande toalett blir kretsloppssystemet så energi- och vattenbesparande som möjligt.

Befintliga hus kan bli kretsloppsanpassade

Om din befintliga avloppsanordning blivit utdömd ska du i första hand utreda möjligheterna att anlägga ett kretsloppsanpassat avlopp med vattenbesparande lösningar.