Hem > Ämnesområden > Invånare > Djurhållning > Orm och giftorm

Orm och giftorm

Det krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Tillstånd söker du hos oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Tillstånd för orm är förenade med villkor

Ormen får inte visas upp på allmän plats och den ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen att rymma. Det bör finnas ett mindre antal personer med rätt kunskap som sköter om ormarna. En kopia på tillståndet skickas till fastighetsägaren. Giftormars terrarier får inte vara i sovrum, det ska finnas varningsskylt på dörren, tillståndet ska finnas väl synligt i anslutning till utrymmet, dörren är låst när du inte är där.

I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby. Tänk på att kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Giftormar

Vissa giftormar får du inte ha som husdjur i bostadshus då de är svåra att hantera och har ett mycket verksamt gift. Ett villkor för att få tillstånd för sådana giftormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Följande arter får du inte ha i bostadshus:

 • Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
 • Boomslang (Dispholidus typus)
 • Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
 • Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
 • Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
 • Pufform (Bitis arietans)
 • Russels huggorm (Vipera russelli)
 • Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
 • Gabonhuggorm (Bitis gobonica)
 • Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
 • Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar).

Reptiler och salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor, som kan få akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten som smittats. Hantera alla reptiler som smittbärare. Tvätta händerna ordentligt sedan du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet ska rengöras eller desinficeras med till exempel klorhexidinsprit. Undvik rengöring i kök där livsmedel hanteras.

Mer information

Jordbruksverket om ormar