Ansvarsfull alkoholservering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ordnar varje år en två dagars utbildning för dig som arbetar med alkoholservering.

Den 11 och 18 oktober arrangeras årets utbildning i Folkets hus, Nynäshamn

Mer information, program och anmälan hittar du i inbjudan.

Oavsett om du är krögare, servitör/servitris, entrévärd, eller ordningsvakt är detta utbildningen där du lär dig det du praktiskt behöver tänka på i ditt arbete på serveringsstället såsom att förutse risksituationer och lämpligt sätt att ingripa för att bibehålla ordning och nykterhet på krogen. Vi rekommenderar dig att gå utbildningen STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem).

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Alkoholens medicinska effekter
  • Alkohollagen – praktiska regler i samband med alkoholservering
  • Polisens roll vid tillsyn
  • Narkotika på krogen
  • Berusningsnivå – vad är mitt ansvar utifrån kravet på ordning och nykterhet på krogen?
  • Konflikthantering i samband med alkoholservering
  • Kunskapsprov (möjlighet till omprov finns om man inte blir godkänd).

» Utbildningsmaterial finns på Folkhälsomyndighetens webbplats om ansvarsfull alkoholservering