Hem > Ämnesområden > Företagare

Företagare

Företag och enskilda näringsidkare berörs av flera olika lagar, regler och tillståndsprövningar. Här har vi samlat information som berör dig!

Miljöbalken är den lagstiftning som gäller för all verksamhet som kan medföra en risk för påverkan på miljön eller människors hälsa. Det är viktigt att du känner till hur miljöbalken och livsmedelslagstiftningen berör dig som företagare.

Tänk på att det även finns andra bestämmelser som kan gälla för din verksamhet, till exempel kemikalielagstiftningen och plan- och bygglagen.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Är du på gång att starta upp en verksamhet?

Verksamt får du hjälp att planera och komma igång med ditt företag. Här finns även  information om de lagar och regler som gäller just din bransch.