Hem > Ämnesområden > Företagare > Kemikalier > Köldmedier- Mobila verksamheter

Köldmedier- mobil utrustning

Den som är operatör för en mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska lämna en köldmedierapport till tillsynsmyndigheten varje år.

Rapportering för motorfordon (ex. bussar och lastbilar), flyg och tåg ska göras till oss senast den 31 mars varje år. Det är till den kommun/ miljöförbund operatören/bolaget har sitt säte som rapporten skickas.