Mobil utrustning

Den som är operatör för en mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska lämna en köldmedierapport till tillsynsmyndigheten varje år innan den 31 mars.

Rapportering för motorfordon (ex. bussar och lastbilar), flyg och tåg ska göras till förbundet. Det är till den kommun operatören/bolaget har sitt säte som rapporten skickas.