Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Tillsyn enskilda avlopp i Haninge 2024

Tillsyn enskilda avlopp i Haninge 2024

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund utförde en större inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun mellan åren 2010 och 2013, där omkring 4500 fastigheter fick tillsyn.

Tillsyn 2024

Idag sker tillsynen genom uppföljande inspektioner, och till exempel i samband med att vi får yttra oss i bygglovsärenden hos kommunen samt genom klagomål som kommer in till oss.

Vid en planerad tillsyn informerar förbundet som regel fastighetsägaren innan och det finns därmed möjlighet att komma i kontakt med förbundet och en handläggare om man har frågor innan en eventuell tillsyn sker.