Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Det är därför viktigt att de krav som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar följs.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Solarieverksamhet, anmälan och ändring av verksamhet

Om du ska öppna en solarieverksamhet behöver du göra en skriftlig anmälan till oss senast sex veckor innan verksamheten startar. Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn.

Åldersgräns

Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år. En tydlig skylt om åldersgränsen måste därför finnas uppsatt på solariet. Läs mer om detta på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Solarieföreskrifterna, krav på solarier och tillsyn

Syftet med Strålskyddslagen är att skydda miljön, människors och djurs hälsa mot strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter om solarier.

Läs mer om solarier och tillsyn på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Exempel på krav som ska uppfyllas enligt solarieföreskrifterna:

  • Varje solarium ska vara utrustat med godkända rör (UV-typ 3) och skylt som visar att det är original lysrör.
  • Rörskylten ska visa lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs X och Y-värden.
  • Soltiden ska kunna ställas in av kunden via tidur.
  • Extra tidur som slår av solariets strålkällor efter 15 minuters användning ska finnas till varje solarium.
  • Vid varje solariebädd ska Strålsäkerhetsmyndighetens anslag ”Råd för att skydda din hälsa” finnas.
  • Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar ska anslås väl synligt.
  • Som alternativ kan personalen vid bemannade solarier ge råd om hur man ska sola.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund.
  • Verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll.

Mer information