Hem > Ämnesområden > Klagomål > Nedskräpning

Nedskräpning

Nedskräpningsärenden hanteras både av oss och kommunen. Om nedskräpningen gäller icke-farligt avfall ska kommunen kontaktas och om det gäller farligt avfall är det till oss man ska vända sig.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar störningen så att den får möjlighet att åtgärda problemet.

Vad räknas som avfall?

Allt som du vill bli av med och som inte ska återanvändas räknas som avfall.

Vems ansvar?

Det är i första hand den som skräpat ned som ska städa upp sitt avfall. Du som äger en fastighet ansvarar för att hålla den städad. Exempelvis får du inte samla på skräp eller ha skrotbilar på tomten. Du får heller inte lämna trädgårdsavfall utanför din tomt.

Avfall som dumpats på allmän plats eller på någons fastighet ska tas om hand av nedskräparen eller av fastighetsägaren om denna accepterat dumpningen.

Om det inte går att ta reda på vem som skräpat ner, och om det inte är fastighetsägarens ansvar att städa upp, ska kommunen ta bort det skräp som slängs i naturen, där allmänheten har insyn och där allemansrätten gäller.

Anmälan som rör icke-farligt avfall görs via kommunernas felanmälan

» Länk till Haninges felanmälan

» Länk till Nynäshamns felanmälan

» Länk till Tyresö felanmälan

Anmälan som rör farligt avfall görs via telefon eller e-post till oss

Vid en anmälan behöver vi få veta:

  • Vart nedskräpningen finns antigen adress eller fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av vad för typ av avfall som finns på platsen
  • Gärna bilder

Telefon: 08-606 73 00
E-post: miljokontoret@smohf.se

Det är skräpigt vid återvinningsstationen, vart vänder jag mig?

Vänd dig till Sveriges avfallsportal och anmäl felet

» Länk till Sveriges avfallsportal