Hem > Ämnesområden > Invånare

Invånare

Här hittar du information om vad som gäller rörande din boendemiljö, om egen brunn och enskilt avlopp, om djurhållning, eldning, hushållsavfall och värmepumpar. Här hittar du även olika blanketter för anmälan och ansökan.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här

 

Har du frågor om uppvärmningssystem för ditt hus?

Funderar du på solceller? Har du frågor om olika uppvärmningssystem, värmepumpar, ventilation, isolering, olika energibidrag eller vill minska din elanvändning?

Den regionala energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län är ett samarbete mellan samtliga 26 kommuner i länet. Verksamheten finansieras med stöd av Energimyndigheten och drivs i samverkan med Energikontoret Storsthlm.

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.  Bra information finns på hemsidan och man kan även få personlig rådgivning via mail, telefon eller ett digitalt Teamsmöte.

Du hittar mer information här: www.energiradgivningen.se