Hem > Ämnesområden > Företagare > Fastighetsägare > Legionella i fastigheter

Legionella i fastigheter

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i vattenledningar och anläggningar där vatten kan bli stillastående.

Legionella i vattenledningar och anläggningar

I fastigheter där vattenledningar har för låg vattentemperatur eller i ledningar där vattnet står stilla en längre tid kan legionellabakterier växa till. Ledningar med stillastående vatten kallas blindledningar, och även duschslangen kan bli en blindledning om vattnen blir kvar i slangen efter att duschen använts.

Legionella kan också förekomma och spridas från bland annat kyltorn, bubbelpooler, befuktningsanläggningar och anläggningar för luftkonditionering. Bakterierna trivs bäst när temperaturen på vattnet är mellan 20 och 45 grader Celsius. Vid dessa vattentemperaturer kan det därför bildas höga halter av legionella.

För att undvika legionella ska man inte sänka temperaturen i vattenlednigarna så att bakterietillväxten gynnas. Se till att temperaturen på varmvattnet är minst 50°C vid tappstället

Så undviker du legionella i din fastighet

 • Se till att temperaturen på varmvattnet är minst 50°C vid tappstället
 • I flerbostadshus med cirkulationsledning för varmvatten ska returvattnet hålla minst 50°C
 • Kontrollera vattentemperaturen på returvatten och kallvatten med termometer
 • Redan i 20-gradigt vatten som står stilla länge kan legionellabakterier växa till
 • Kallvatten kan värmas upp oavsiktligt om exempelvis oisolerade ledningar ligger för nära
 • Se till att inga blindledningar med stillastående vatten finns i byggnaden
 • Temperaturen i en vattenberedare ska vara minst 60°C
 • Varmvattenberedare och liknande bör kunna rengöras invändigt
  (avlagringar och mikroorganismer som alger och amöbor är mat för bakterien)
 • Om det bildas skikt med ljummet vatten i varmvattenberedaren ska skiktet tas bort
  (vanligt när värmeelementet sitter en bit ovanför botten)

Legionärssjuka och pontiacfeber

Legionella smittar endast genom man att andas in små vattendroppar som kan bildas när man till exempel duschar eller badar bubbelpool. Du blir inte sjuk av att dricka vattnet.

Legionärssjuka är en typ av lunginflammation som drabbar personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Symptomen uppstår efter cirka 2-10 dagar efter smittillfället.

Pontiacfeber är en lindrig självläkande sjukdom med influensaliknande symtom. Inkubationstiden för pontiacfeber är från några timmar till två dygn. De personer som får pontiacfeber är oftast personer utan nedsatt immunförsvar.

Mer information

Folkhälsomyndigheten om legionella i vatten

Boverket om legionella i vatten