Nyheter för dig med serveringstillstånd i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Dags att lämna in restaurangrapporten för 2022

Det är dags att lämna in restaurangrapporten för år 2022. Den sista dagen då du ska ha lämnat in restaurangrapporten för 2022 är den 1 mars 2023. Du kan avge restaurangrapporten antingen digitalt via Folkhälsomyndighetens webbsida eller genom att skicka in den ifyllda restaurangrapportblanketten till oss!

Folkhälsomyndighetens webbsida för webbregistrering: https://atr.folkhalsomyndigheten.se/report/login

Mer information om restaurangrapporten: https://www.smohf.se/amnesomraden/foretagare/servering-och-forsaljning-av-alkoholdrycker/restaurangrapport/