Aktuellt

Nyheter för dig med serverings- eller försäljningstillstånd i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Tillfälligt förbud förlängs till den 2 maj

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna till den 2 maj.

Nya regler från 1 mars
Alla serveringsställen, även de som saknar tillstånd att servera alkohol, ska hålla stängt för förtäring mellan klockan 20.30 och klockan 05.00, vilket innebär att mat och dryck inte får serveras. Take away är tillåtet (mat och dryck förutom tillståndspliktiga alkoholdrycker) på serveringsställen som erbjuder detta förutsatt att besökarna kan hålla minst en meters avstånd till varandra.

I gallerior och andra köpcentra (handelsplatser) får det vara högst en besökare per sällskap på serveringsställena. Undantag görs för barn och personer i behov av stöd, samt för serveringar som enbart har en egen entré från utsidan och som inte kan nås genom en entré från handelsplatsen.

Se Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 3a § och 7 §.

Corona-förebyggande regler för serveringsställen

Serveringsstället ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel undviks på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till, följa Folkhälsomyndighetens riktlinje om minst en meters avstånd mellan olika sällskap samt dela upp sällskap med fler än två besökare i grupper med högst en person per bord (med undantag för barn och personer i behov av stöd).

Ni hittar mer information om corona-förebyggande regler för restauranger på Folkhälsomyndighetens webbsida: Frågor och svar om nya regler.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Tillåtet maxantal deltagare är åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen. Så länge ni bara bedriver sedvanlig restaurangverksamhet utan någon offentlig tillställning eller sammankomst enligt ordningslagen gäller dock inte nämnda gräns på max 8 personer.

Rumservice på hotell undantaget från förbudet

Förbudet om alkoholservering efter klockan 20:00 gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum. Om ni inte sedan tidigare anmält rumsservering kan ni om ni så önskar göra det till tillståndsenheten via e-post eller om ni är webbkund, via e-tjänsten för serveringstillstånd.

Aktuella stödåtgärder

Det har kommit frågor från många av er om det finns eventuellt stöd som erbjuds med anledning av de införda bestämmelserna som införts i corona-förebyggande syfte som ju tyvärr begränsar er serveringsverksamhet.  Regeringen har skapat en webbsida med information för företagare med anledning av covid-19 som uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Mer information om stödåtgärder hittar ni i länkarna nedan:

Regeringen om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Skatteverkets samlade information för företag

Haninge kommuns information till företag

Tyresö kommuns information till företag

Nynäshamns kommuns information till företag

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2021.pdf

Nyhetsbrev januari 2021.pdf

Nyhetsbrev april 2020.pdf

Nyhetsbrev november 2019.pdf

Nyhetsbrev september 2019.pdf