Aktuellt

Nyheter för dig med serveringstillstånd i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering den 11 och 18 oktober

Välkommen till Ansvarsfull alkoholservering i Nynäshamn den 11 och 18 oktober. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund arrangerar utbildning i Folkets Hus i Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Mer information  och tillhörande program hittar du under fliken Ansvarsfull alkoholservering.

Lättnader i restriktioner från den 29 september

För dig som verksamhetsutövare innebär lättnaderna bland annat att de corona-förebyggande reglerna för serveringsställen tas bort:

”Folkhälsomyndigheten har beslutat att myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och att myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla den 29 september. Detta innebär att det inte längre finns några föreskrifter som reglerar vad ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd innebär eller som reglerar trängsel.”

Ni hittar mer information om Folkhälsomyndighetens lägesbeskrivning på webbsidan: Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den 29 september togs de fasta deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt ordningslagen bort. Tillstånd/anmälan av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar krävs fortfarande enligt ordningslagen.

För information om tillstånd/anmälan, se Polisens webbsida.

Aktuella stödåtgärder

Det har kommit frågor från många av er om det finns eventuellt stöd som erbjuds med anledning av de införda bestämmelserna som införts i corona-förebyggande syfte som ju tyvärr begränsar er serveringsverksamhet.  Regeringen har skapat en webbsida med information för företagare med anledning av covid-19 som uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Mer information om stödåtgärder hittar ni i länkarna nedan:

Regeringen om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Skatteverkets samlade information för företag

Haninge kommuns information till företag

Tyresö kommuns information till företag

Nynäshamns kommuns information till företag

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2021.pdf

Nyhetsbrev januari 2021.pdf

Nyhetsbrev april 2020.pdf

Nyhetsbrev november 2019.pdf

Nyhetsbrev september 2019.pdf