Aktuellt

Nyheter för dig med serveringstillstånd i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Ordinarie serveringstider från och med 1 juli

Detta innebär att de serveringstider som beviljats i alkoholserveringstillstånden  återigen gäller.

Corona-förebyggande regler för serveringsställen

Serveringsstället ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att trängsel undviks på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till samt följa Folkhälsomyndighetens riktlinje om minst en meters avstånd mellan olika sällskap.

Från 1 juli ska sittande sällskap inomhus med fler än åtta besökare delas upp i grupper med högst åtta personer per bord. Utomhus har begränsningen av sällskapens storlek tagits bort.

Ni hittar mer information om corona-förebyggande regler för restauranger på Folkhälsomyndighetens webbsida: Frågor och svar om nya regler.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För information om maxantal deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen, se Polisens webbsida.

Aktuella stödåtgärder

Det har kommit frågor från många av er om det finns eventuellt stöd som erbjuds med anledning av de införda bestämmelserna som införts i corona-förebyggande syfte som ju tyvärr begränsar er serveringsverksamhet.  Regeringen har skapat en webbsida med information för företagare med anledning av covid-19 som uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Mer information om stödåtgärder hittar ni i länkarna nedan:

Regeringen om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Skatteverkets samlade information för företag

Haninge kommuns information till företag

Tyresö kommuns information till företag

Nynäshamns kommuns information till företag

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2021.pdf

Nyhetsbrev januari 2021.pdf

Nyhetsbrev april 2020.pdf

Nyhetsbrev november 2019.pdf

Nyhetsbrev september 2019.pdf