För att få ha häst inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Bestämmelsen finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljön.

När det gäller övrig tillståndspliktig hästverksamhet enligt djurskyddslagstiftningen ska ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Information hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Mer information

Information om Hästverksamhet och egenkontroll

Information om nedgrävning av häst eller sällskapsdjur