För att få ha häst inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd

Bestämmelsen finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljön.

Mer information

Information om Hästverksamhet och egenkontroll

Infoblad nedgrävning häst eller sällskapsdjur

När det gäller övrig tillståndspliktig hästverksamhet enligt djurskyddslagstiftningen ska ansökan lämnas till Länsstyrelsen.