Tillsyn enskilda avlopp i Tyresö 2021

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2016 och 2021 att besöka cirka 700 fastigheter i Tyresö kommun med enskilda avlopp.

Områden som ska inspekteras 2021

Årets tillsyn av fastigheter i Tyresö kommun kommer preliminärt att ske mellan augusti och december. Information om vilka områden som ingår i årets tillsyn kommer att läggas upp här på hemsidan längre fram. På grund av rådande situation med Covid 19, är planeringen av antalet fastigheter samt vilket/vilka områden som ingår, något försenat.

Om din fastighet ingår i årets tillsyn, kommer du att få ett informationsbrev någon gång under juni – augusti månad.

Vi kommer att begära ut handlingar, till exempel tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen:
1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare.
2. Avloppen kontrolleras i utvalda delar av kommunen, se kartor nedan.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.

AVL Inventering svarsenkät 2021

Är ditt avlopp rött gult eller grönt

VA-rådgivning infoblad smohf

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen.  Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.