Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och en god levnadsmiljö i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Vi gör det genom vägledning, information, tillsyn och kontroll av livsmedelshantering samt hälsoskydds- och miljöfarliga verksamheter.

Enskilt avlopp

Här hittar du information om vatten, avlopp och minireningsverk. Du som ska anlägga enskilt avlopp i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö anmäler/ansöker om tillstånd hos oss.

Vidare

Starta och driva företag

Företag och enskilda näringsidkare berörs av olika lagar, regler och tillståndsprövningar. Här har vi samlat information till dig som driver eller som är på gång att starta en verksamhet.

Vidare