Mobil verksamhet

Du som vill öppna en mobil livsmedelsverksamhet ska vara registrerad.

Registrera din mobila verksamhet innan du startar

En mobil livsmedelsanläggning innebär att själva anordningen som livsmedlen hanteras i går att flytta. Exempel på anläggningar är vagnar, fordon eller tält. Ska du starta en livsmedelsverksamhet som är igång regelbundet ska du registrera anläggningen. Beslutet om registrering ska du ha tillgängligt i din mobila anläggning.

Registrera din mobila livsmedelsverksamhet

Eget ansvar och livsmedelskontroll

Du ansvarar för att livsmedel du säljer är säkra samt att din hantering och lokalen följer lagar och regler. Vi kontrollerar vilka rutiner ni har för att vara säkra på att kunderna serveras säker mat, att de som arbetar på plats har kunskaper för att hantera maten på ett säkert sätt samt och tittar på utrustningen.

Mer information

Riskklassning och avgifter för livsmedelsverksamheter

Tillfällig livsmedelshantering

Livsmedelsverket om regler för livsmedelsföretagare

Polisen om tillstånd för offentlig plats

Haninge kommun om tillstånd för offentlig plats

Nynäshamns kommun om tillstånd för offentlig plats

Tyresö kommun om tillstånd för offentlig plats