Vedeldning

Vedeldning är en förnyelsebar energikälla, bioenergi. Men både uppvärmning med vedpanna och ren trivseleldning kan orsaka problem för omgivningen.

Röken innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. Särskilt känsliga för rök är astmatiker och allergiker. Vad en enskild fastighetsägare gör kan påverka grannarna inom den närmaste omgivningen. Med miljögodkänd vedpanna, torr ved och rätt eldningsteknik kan du i allmänhet elda utan att grannarna störs. Om eldningen orsakar stora problem för de kringboende kan vi begränsa eller förbjuda denna.

Råd vid vedeldning

  • Prata med grannar om dina eldningsvanor och visa hänsyn
  • Använd endast torr ved och anpassa mängden efter värmebehovet
  • Lövträ ger mindre utsläpp än barrträ
  • Elda aldrig med målat eller impregnerat virke. Det innehåller tungmetaller som frigörs vid förbränning
  • Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall
  • Pyrelda inte
  • Titta på röken. Den ska vara nästan osynlig och i det närmaste luktfri om du eldar rätt
  • Vid ny installation, köp miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme