Ansökan om djurhållning

Ska du hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner måste du ansöka om tillstånd. Du måste oavsett område registrera om du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Läs mer om djurslagen i vänstermenyn. Blanketter för ansökan hittar du nedan. Ska du registrera hållning av fjäderfän eller andra fåglar görs det via jordbruksverkets webb nedan.

Du söker tillstånd för:

  • Nötkreatur, häst, get, får, svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
  • Orm och giftorm.

Avgift

 För prövningen av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa (taxebilaga 1, Hälsoskydd).

Användbara länkar

〉〉Registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

Ladda ner dokument

Ansökan om att hålla djur inom planlagt område

Inom område med detaljplan måste du ha ett särskilt tillstånd för att få ha nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan hållas utan tillstånd. Det får inte finnas tupp utan tillstånd.

Ansökan om att hålla orm inom planlagt område

Det krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.
I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby. Det finns även ormar som du inte får ha i bostadhus, läs mer under ämnesområdet Djur & lantbruk.