Hem > Ämnesområden > Invånare > Djurhållning > Ansökan om djurhållning

Ansökan om djurhållning

Ska du hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner måste du ansöka om tillstånd. Du måste oavsett område registrera om du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Läs mer om djurslagen i vänstermenyn. Blanketter för ansökan hittar du i e- tjänsten. Ska du registrera hållning av fjäderfän eller andra fåglar görs det via jordbruksverkets webb nedan.

Du söker tillstånd för:

  • Nötkreatur, häst, get, får, svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
  • Orm och giftorm.

Avgift

 För prövningen av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa (taxebilaga 1, Hälsoskydd).

Användbara länkar

〉〉Registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap