Försäljning folköl och tobak

Du som är verksam i Haninge, Nynäshamn och Tyresö söker tillstånd hos oss på förbundet.

I menyn hittar du information om  alkohol- och tobaksförsäljning, om vår tillsyn samt blanketter för ansökan och anmälan. Du har också möjlighet att ansöka om tillstånd elektroniskt via sidan “webbkund”.

Ny lagstiftning från 1 augusti
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till tillsynsmyndighet. Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens och på Riksdagens webbsidor, se länkar nedan.

Hittar du inte informationen du söker
Kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00

Vill du komma i kontakt med handläggare på tillsynsenheten
Skicka e-post till miljokontoret@smohf.se  alternativt ring förbundets växel 08-606 93 00

Öppettider
Se ”kontakt” uppe till höger på sidan.

Information om lagar och regler vid försäljning av alkohol och tobak
Folkhälsomyndigheten
Riksdagen
Skatteverket
Alkohollag (2010:1622)
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nya regler om rökfria utomhusmiljöer