Livsmedelskontrollen

Vår kontroll omfattar registrering och riskklassning, inspektioner, utredning av matförgiftningar och provtagning samt rådgivning till verksamheter och allmänhet.

Första besöket

När du skickat in anmälan om registrering och startat verksamheten är det dags att boka in det första besöket. Vi kommer ut på kontroll av din livsmedelsverksamhet och tittar på att lokalen är lämplig och att det finns rutiner som är anpassade för verksamheten. Efter besöket får du en kontrollrapport och ett beslut om riskklassning som ligger till grund för årsavgiften och det antal timmar som verksamheten tilldelats för kontroll.

Årlig kontroll

Kontrollen är oftast oanmäld om det är en verksamhet som redan är igång.  Syftet med kontrollen är att se om verksamheten sköts på ett säkert sätt och att hanteringen och märkningen inte innebär någon risk för människors hälsa. Ibland tar vi också prover på livsmedel som skickas på analys.

Lagar som används vid bedömning

När vi inspekterar en verksamhet så gör vi våra bedömningar utifrån gällande livsmedelslagstiftning. Lagstiftningen är målstyrd och går inte in på detaljer, inspektören gör en bedömning utifrån sin kompetens och erfarenhet. Om du är intresserad av att se vilken lagstiftning vi använder oss av kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Information hos Livsmedelsverket

Lagar och regler

Livsmedelskontroll – Vårt uppdrag (PDF)

Produktion, handel och kontroll