Hem > Ämnesområden > Företagare > Livsmedel > Livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll

Vår kontroll omfattar registrering och riskklassning, inspektioner, utredning av matförgiftningar och provtagning samt rådgivning till verksamheter och allmänhet.

När du skickat in anmälan om registrering och startat verksamheten är det dags att boka in det första besöket. Under besöket kontrollerar vi att lokalen är lämplig och att det finns rutiner som är anpassade för verksamheten. Efter besöket får du en kontrollrapport och ett beslut om riskklassning med det antal timmar verksamheten tilldelats för kontroll.

Årlig kontroll

Kontrollen är oftast oanmäld om det är en verksamhet som redan är igång. De flesta livsmedelsverksamheter får besök av oss en till två gånger per år. Vissa får fler besök, andra får färre, vilket beror på kontrolltiden verksamheten klassats för. Syftet med besöken är att kontrollera att hantering och märkning inte innebär någon risk för människors hälsa. Ibland tar vi också prover på livsmedel som skickas på analys.

Lagar som används vid bedömning

När vi inspekterar en verksamhet gör vi våra bedömningar utifrån gällande livsmedelslagstiftning. Lagstiftningen är målstyrd och går inte in på detaljer utan inspektören gör en bedömning utifrån sin kompetens och erfarenhet. Om du är intresserad av att se vilken lagstiftning vi använder oss av kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Information hos Livsmedelsverket

Lagar och regler

Livsmedelskontroll – Vårt uppdrag (PDF)

Produktion, handel och kontroll