Ansöka om tillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd samt ansökan om ändring. Du kan ansöka som webbkund eller skicka med post eller e-post. Läs igenom de krav som ställs för att beviljas tillstånd innan du skickar in ansökan.

Ansök digitalt via vår e-tjänst

Ansökan/anmälan kan skickas in via e-tjänsten utan att du behöver vara webbkund. Däremot måste du vara webbkund om du ska göra en anmälan eller ansökan om förändringar i befintligt tillstånd. När du söker via e-tjänsten ska du komma ihåg att bifoga blanketter för:

  • finansieringsplan,
  • kassaregister
  • och brandsäkerhet.

» Ansök serveringstillstånd via webben

» Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse

» Krav för serveringstillstånd

» Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt

» Uppgifter om kassaregister

» Webbkund, anmälan

Ansökan med post eller e-post

Fyll i blankett för ansökan och de kompletteringar som behövs. Du hittar alla blanketter längst ned på sidan. Skicka in ansökan antingen med e-post eller vanlig post till förbundet:

» miljokontoret@smohf.se

» Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Anmälan eller ansökan om ändringar

Ska du ändra något i verksamheten som gäller serveringstillståndet? Då använder du blankett för ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd, anmälan om betydande förändringar eller anmälan om upphörande av serveringstillstånd. Blanketterna hittar du under “Anmälan eller ansökan om ändring”.

Ladda ner dokument

Servering – Gemensamt utrymme

Ansökan för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter.

Varje sökanden ska ha ett eget serveringstillstånd för att få ansökan om gemensamt serveringsutrymme.

Alla tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Serveringstillstånd – Stadigvarande

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande.

Läs igenom anvisning om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 4. Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Kompletteringar till denna blankett

Serveringstillstånd – Provsmakning

Du som är partihandlare eller tillverkare och vill erbjuda provsmakning ska ansöka om tillstånd enligt alkohollagen.

Serveringstillstånd – Tillfälligt

Blankett för ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen

Serveringstillstånd – Tillfälligt för slutet sällskap

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker. Läs anvisningar sida 1-2. Ansökan börjar på sida 3. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar,

Kompletteringar till denna blankett

Servering – Utökad tid vid enstaka tillfällen

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen. Skicka in senast 10 dagar före sökt serveringstillfälle/n.

Om du ska ordna dans eller annat evenemang som kräver tillstånd enligt ordningslagen ska du även skicka med det beslutet. För information hur du söker tillstånd enligt ordningslagen kontakta Polisen om ansökan tillstånd enligt ordningslagen.