Hem > Ämnesområden > Företagare > Serveringstillstånd > Ansöka om tillstånd

Ansöka om tillstånd

Här hittar du information om ansökan för stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd.

Ansökan och anmälan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Du kan ansöka digitalt via vår e-tjänst eller skicka med post eller e-post. Läs igenom de krav som ställs för att beviljas tillstånd innan du skickar in ansökan.

Du som söker  serveringstillstånd ska ha läst igenom de grundläggande krav som ställs för att beviljas tillstånd. Kraven hittar du i menyn till vänster. Oavsett om du söker stadigvarande serveringstillstånd via e-tjänsten eller genom att skicka in ifylld fysisk blankett ska du komma ihåg att bifoga blanketter för:

  • finansieringsplan med skriftliga handlingar som styrker var pengarna för köpet och uppstarten av din restaurangverksamhet kommer från.
  • brandsäkerhet
  • serveringsansvarig personal (om du inte själv är på plats hela serveringstiden)

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd

Du kan för restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) söka stadigvarande serveringstillstånd.

Läs igenom anvisning om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd.  Bifoga finansieringsplan, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan om personal med serveringsansvar.

Ansökan serveringstillstånd för provsmakning

Om du som är partihandlare eller tillverkare vill erbjuda provsmakning ska du ansöka om tillstånd enligt alkohollagen.

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Du behöver ansöka om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid enstaka tillfällen till allmänheten.

Ansökan om utökning av stadigvarande serveringstillstånd

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utöka serveringsytan eller serveringstiden) ska du välja blankett “Ändring av stadigvarande tillstånd”.

Ansökan gemensamt utrymme för servering

Information om gemensamt serveringsutrymme enligt alkohollagen: För att kunna ansöka om att få använda ett gemensamt serveringsutrymme måste varje sökande först ha ett eget serveringstillstånd för sin verksamhet. 

Varje tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Ansökan ska skickas in för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter.

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Du behöver också ansöka om tillfälligt tillstånd om du planerar att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker.

Servicegaranti

Här hittar du vår Servicegaranti serveringstillstånd.

Mer information

Bygglovsansökan i Haninge

Bygglovsansökan i Nynäshamn

Bygglovsansökan i Tyresö

Folkhälsomyndigheten, kunskapsprov

Kassaregister anmäls till Skatteverket

Registrera och starta företag hos Skatteverket

Registrera livsmedelsanläggning

Servera alkohol på särskilda boenden

Starta företag Haninge

Starta företag Nynäshamn

Starta företag Tyresö

Södertörns brandförsvarsförbund, brandskyddskontroll

Tillstånd för offentlig tillställning

Tillstånd för uteservering

Anmälan om danstillställning