Ansöka om tillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd. Du kan ansöka som webbkund eller skicka med post eller e-post. Läs igenom de krav som ställs för att beviljas tillstånd innan du skickar in ansökan.

Ansök digitalt via vår e-tjänst

Ansökan/anmälan kan skickas in via e-tjänsten utan att du behöver vara webbkund. Däremot måste du vara webbkund om du ska göra en anmälan eller ansökan om förändringar i befintligt tillstånd. När du söker via e-tjänsten ska du komma ihåg att bifoga blanketter för:

  • finansieringsplan,
  • kassaregister
  • och brandsäkerhet.

» Ansök serveringstillstånd via webben

» Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse

» Krav för serveringstillstånd

» Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt

» Uppgifter om kassaregister

» Webbkund, anmälan

Ansökan med post eller e-post

Fyll i blankett för ansökan och de kompletteringar som behövs. Du hittar alla blanketter längst ned på sidan. Skicka in ansökan antingen med e-post eller vanlig post till förbundet:

» miljokontoret@smohf.se

» Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Ladda ner dokument

Ansökan om stadigvarande alkoholtillstånd_serveringstillstånd

Ansökningsblanketten heter "Information om hur du ansöker om stadigvarande tillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten". Läs igenom sida 1-4 som handlar om de grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 5.

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande. Även provsmakning kan räknas som stadigvarande, men då krävs det att varje provsmakningstillfälle anmäls i förväg.

Kompletteringar till denna blankett

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd__serveringstillstånd

Blankett för anmälan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker. Läs information och anvisning om hur du ansöker på sida 1-3. Ansökan börjar på sida 4.

Kompletteringar till denna blankett

Ansökan om provsmakning

Ansökan utökad serveringstid vid enstaka tillfällen