Hem > Ämnesområden > Företagare > Serveringstillstånd > Ansöka om tillstånd

Ansöka om tillstånd

Här hittar du information om ansökan för stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Du kan ansöka digitalt via vår e-tjänst eller skicka med post eller e-post. Läs igenom de krav som ställs för att beviljas tillstånd innan du skickar in ansökan.

Du som söker  serveringstillstånd ska ha läst igenom de grundläggande krav som ställs för att beviljas tillstånd. Kraven hittar du i menyn till vänster. När du söker via e-tjänsten ska du komma ihåg att bifoga blanketter för:

  • finansieringsplan
  • kassaregister
  • brandsäkerhet

Ansökan gemensamt utrymme för servering

Ansökan ska skickas in för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter.

Varje sökande ska ha ett eget serveringstillstånd för att få ansökan om gemensamt serveringsutrymme.

Alla tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande.

Läs igenom anvisning om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd.  Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Ansökan serveringstillstånd för provsmakning

Om du som är partihandlare eller tillverkare vill erbjuda provsmakning ska du ansöka om tillstånd enligt alkohollagen.

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Du behöver ansöka om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid enstaka tillfällen till allmänheten.

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Du behöver ansöka om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar

Servicegaranti

Här hittar du vår Servicegaranti serveringstillstånd.