Ansöka om tillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd samt ansökan om ändring.

Du kan ansöka digitalt via vår e-tjänst eller skicka med post eller e-post. Läs igenom de krav som ställs för att beviljas tillstånd innan du skickar in ansökan.

Ansök digitalt via vår e-tjänst

Ansökan/anmälan kan skickas in via e-tjänsten utan att du behöver vara webbkund. Däremot måste du vara webbkund om du ska göra en anmälan eller ansökan om förändringar i befintligt tillstånd. När du söker via e-tjänsten ska du komma ihåg att bifoga blanketter för finansieringsplan och brandsäkerhet:

» Ansök serveringstillstånd via webben (länk till e-tjänsten)

» Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (pdf)

» Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunk (pdf)

Ansökan med post eller e-post

Fyll i blankett för ansökan och de kompletteringar som behövs. Du hittar alla blanketter för ansökan om serveringstillstånd längst ned på sidan under rubriken “Ladda ner dokument”. Skicka in ansökan antingen med e-post eller vanlig post till förbundet:

» miljokontoret@smohf.se

» Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Servicegaranti
Här hittar du vår Servicegaranti serveringstillstånd.

Ändringar i verksamheten

Ska du ändra något i verksamheten som gäller serveringstillståndet eller upphöra med verksamheten?

I menyn under anmälan eller ansökan om ändringar hittar du blanketter för: Ändring av stadigvarande serveringstillstånd; Tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd; Betydande förändringar i serveringstillstånd; Upphörande av serveringstillstånd.

Ladda ner dokument

Gemensamt utrymme för servering

Ansökan för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter.

Varje sökande ska ha ett eget serveringstillstånd för att få ansökan om gemensamt serveringsutrymme.

Alla tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Stadigvarande serveringstillstånd

Restauranger, caféer, catering, trafikservering (båt, flyg, tåg), pausservering (konsert- eller teaterfoajé), slutna sällskap (klubblokaler, festvåningar och liknande) räknas som stadigvarande.

Läs igenom anvisning om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Ansökan börjar på sid 4. Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Kompletteringar till denna blankett

Serveringstillstånd för provsmakning

Du som är partihandlare eller tillverkare och vill erbjuda provsmakning ska ansöka om tillstånd enligt alkohollagen.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid enstaka tillfällen till allmänheten.

Kompletteringar till denna blankett

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap med information om hur du ansöker. Läs anvisningar sida 1-2. Ansökan börjar på sida 3. Bifoga finansieringsplan och anmälan personal med serveringsansvar,

Kompletteringar till denna blankett