Hem > Ämnesområden > Klagomål > Boendemiljö > Fukt och mögel

Fukt och mögel

I första hand är det fastighetsägarens ansvar att hantera fukt och mögelproblem men hjälper inte det kan du kontakta oss. Vi gör en bedömning om skadan bör utredas och eventuellt åtgärdas.

Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig gärna i fuktskadorna, vilket kan leda till astma eller överkänslighet. Inredning som förstörs av fukten sprider dessutom kemiska ämnen. Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftvägsbesvär är extra känsliga. Det är långt ifrån alla arter av mögel som är skadliga, men en fuktskada ska alltid åtgärdas eftersom det alltid finns risk att det är just en skadlig mögelart som tillväxer. Därför bör problemet åtgärdas så snabbt som möjligt.

Varför uppstår skadorna?

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor med bubblor.

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel. Skador i badrummet kan även bero på att ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar. Markfukt kan också skapa problem för dig som bor i småhus.

Förebygg fukt- och mögelskador i badrum

  • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
  • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
  • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning.
  • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
  • Kontrollera ventilationen, till exempel att ventilen kan suga tag i en pappersbit.
  • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
  • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Åtgärda problemet

Hyresgäster som har fuktskador eller andra problem med fukt ska kontakta sin fastighetsägare. Detta eftersom ansvaret för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön ligger på fastighetsägaren.

Du som bor i bostadsrätt pratar med föreningens styrelse. Styrelsen har ansvar att utreda, även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand.

Hjälper inte detta kan du kontakta oss på förbundet som bedömer om skadan bör utredas och eventuellt åtgärdas.

Mer information

Folkhälsomyndigheten – allmänna råd om fukt

Boverket – om inomhusmiljö