Anmälan om att sälja folköl, e-cigaretter med påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Vill du sälja och/eller servera folköl, sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan till oss innan du börjar.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår externa e- tjänst.

 

Information om försäljningsregler, egenkontroll och tillsyn hittar du i menyn till vänster.

Anmälan om att servera folköl, sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

  • Skicka in anmälan till förbundet senast den dag försäljningen påbörjas.
  • Bifoga en kopia av egenkontrollprogrammet i samband med anmälan.
  • Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten.
  • Kopia av egenkontrollprogrammet ska finnas i butiken/serveringen.
  • Är det nytt bolag eller ny person som svarar för försäljningen ska det bolaget/den personen skicka in en ny anmälan till förbundet.

Innan du anmäler ska du kontrollera att lokalen är anmäld som livsmedelsverksamhet. Saknas detta ska du också skicka du in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.

Kom ihåg att du också ska anmäla påbörjad eller avslutad försäljning eller om kontaktuppgifter till bolaget eller försäljningsstället förändras.

Observera att kassa- eller serveringspersonal kan ställas till ansvar om de säljer till underårig eller påverkad person.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Mer information

Information från Folkhälsomyndigheten om tobaksfria nikotinprodukter

Information från Folkhälsomyndigheten om folköl

Information från Folkhälsomyndigheten om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Information från Folkhälsomyndigheten om tobak