Ansökan om tobakstillstånd

Du som har detaljhandel eller är partihandlare och vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter. Alla produkter som innehåller tobak räknas som tobaksprodukter: cigaretter, snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller, råtobak med flera. Blanketter för anmälan hittar du nedan.

Tillståndsplikt gäller vid försäljning av tobak

Förutom att skicka in en ansökan behöver du också känna till vilka regler som gäller vid försäljning av tobak. Information om försäljningsregler, egenkontroll och tillsyn hittar du i menyn till vänster. För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten.

  • Ansök till förbundet om du vill sälja tobak
  • Bifoga egenkontrollprogram till ansökan
  • Försäljning får inte påbörjas förrän ansökan har gjorts
  • Ansökan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten

När du lämnar in din ansökan tar förbundet ut en ansökningsavgift. Kostnad för ansökan hittar du under “Avgift” i menyn till vänster.

» Information från Folkhälsomyndigheten om  regler och tillstånd (Pdf)

» يجب علیك التقدم بطلب للحصول علىس َمح لك ببیع التبغ للمستھلكینُ ت

» You must apply for a permit in order to sell tobacco to consumers

Ansök digitalt, via e-post eller post

» Ansök om tillstånd att sälja tobak digitalt

» miljokontoret@smohf.se

» Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Anmäl förändringar

När du påbörjar eller avslutar försäljning ska du anmäla det till förbundet.

Du ska också anmäla till oss om kontaktuppgifter till bolaget eller försäljningsstället förändras:

  • Ägarbyten i bolaget
  • Styrelseledamöter som byts ut
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram

Har du frågor?

Förbundets tillståndshandläggare ansvarar för tillsyn, kontrollköp och information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.

Användbara länkar

Information från Folkhälsomyndigheten om tobak

Ladda ner dokument

Ansökan tillstånd – Detaljhandel

Blankett för ansökan om tobak i detaljhandeln. När du skickar in ansökan ska du bifoga egenkontrollprogram och finansieringsplan.

Kompletteringar till denna blankett

Ansökan tillstånd – Partihandel

Blankett för ansökan om tobak i partihandeln. När du skickar in ansökan ska du bifoga finansieringsplan.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om ändring – Detaljhandel

Anmälan om ändring – Partihandel

Anmälan om upphörande – Detaljhandel

Anmälan om upphörande – Partihandel