Ansökan om tobakstillstånd

Du som har detaljhandel eller är partihandlare och vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Alla produkter som innehåller tobak räknas som tobaksprodukter: cigaretter, snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller, råtobak med flera.

Tillståndsplikt gäller vid försäljning av tobak

Förutom att skicka in en ansökan behöver du också känna till vilka regler som gäller vid försäljning av tobak. Information om försäljningsregler, egenkontroll och tillsyn hittar du i menyn till vänster. För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten.

  • Ansök till oss om du vill sälja tobak
  • Bifoga egenkontrollprogram till ansökan
  • Försäljning får inte påbörjas förrän ansökan har beviljats
  • Ansökan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten

När du lämnar in din ansökan tar vi ut en ansökningsavgift. Kostnad för ansökan hittar du under “Avgift” i menyn till vänster.

» Information från Folkhälsomyndigheten om  regler och tillstånd (Pdf)

» يجب علیك التقدم بطلب للحصول علىس َمح لك ببیع التبغ للمستھلكینُ ت

» You must apply for a permit in order to sell tobacco to consumers

Anmäl förändringar

När du påbörjar eller avslutar försäljning ska du anmäla det till förbundet.

Du ska också anmäla till oss om kontaktuppgifter till bolaget eller försäljningsstället förändras:

  • Ägarbyten i bolaget
  • Styrelseledamöter som byts ut
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Mer information

Information från Folkhälsomyndigheten om tobak