Avgift

Kostnaden för en avloppsansökan varierar beroende på vad det är för avlopp du ansöker eller anmäler om.

Vad ansökan/anmälan om avlopp kostar 

Utdrag ur årets (2020) taxa:

  • BDT-avlopp = 8960 kronor
  • WC- och BDT-avlopp = 10 880 kronor
  • Installera WC till sluten tank där godkänt BDT-avlopp redan finns = 4 480 kronor
  • Gemensam avloppsanläggning = 12 800 – 16 640 kronor
  • Entreprenörsrapport omfattas av timavgift och tas ut per påbörjad halvtimme (1 280 kr/timme)
  • Ändring av befintligt avlopp = timavgift
  • Slutbehandling av latrin = 1 920 kronor

Läs mer taxan

Taxa för arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxebilaga 1 – Avgifter för prövning, anmälan och tillsyn.