Avgift

Kostnaden för en avloppsansökan varierar beroende på vad det är för avlopp du ansöker eller anmäler om.

Vad ansökan/anmälan om avlopp kostar 

Läs mer här (taxebilaga 1): https://www.smohf.se/taxatyp/miljobalken/