Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark eller byggnader på ett sätt som kan påverka människors hälsa eller miljön på ett negativt sätt.

All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på miljön och människors hälsa klassas som en miljöfarlig verksamhet. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering m.m.

Förbundets tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Vi har i uppdrag att kontrollera att företag och verksamheter följer de lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa. Det handlar om till exempel bilverkstäder, biltvättar, tandläkare, småbåtshamnar, fastighetsägare och förorenade områden. Du hittar mer information om vilka branscher det gäller i menyn till vänster.

Vid ett tillsynsbesök hos företag kontrollerar vi flera delar bland annat hur företaget arbetar med egenkontrollen, farligt avfall- och kemikaliehantering samt hur eventuella villkor i tillstånd följs.

Kontakta förbundet

Hittar du inte informationen du söker
Kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00

Vill du komma i kontakt med handläggare på tillsynsenheten
Skicka e-post till miljokontoret@smohf.se  alternativt ring förbundets växel 08-606 93 00

Öppettider
Se ”kontakt” uppe till höger på sidan.