Medelstora förbränningsanläggingar

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) upprätta ett register över de medelstora förbränningsanläggningar som finns i medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö . Förbundet ska tillgängliggöra uppgifter ur registret för allmänheten via förbundets externa webbsida. På denna sida finns information om registreringsplikt och uppgifter om de anläggningar som registrerats hos oss.

Definition av medelstora förbränningsanläggningar

Definitionen av en medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning med anläggningseffekt som är en (1) megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall överstiga 50 megawatt.

Registreringsplikt för nya och befintliga anläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av registreringsplikt. Det innebär att den som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  om anläggningen, detta ska ske via den blankett som finns längst ner på sidan eller under blanketter Registrering av medelstor förbränningsanläggning. 

När information om anläggningen ska lämnas in till förbundet styrs av anläggningens effekt och om anläggningen togs i drift innan eller efter den 20 december 2018.

Driftsättning efter den 20 december 2018

Anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018 med anläggningseffekt 1–50 MW ska registreras innan anläggningen tas i drift.

Driftsättning innan den 20 december 2018

Anläggning som togs i drift innan den 20 december 2018 är en så kallad 2018-anläggning och beroende på anläggningseffekt gäller olika datum för registreringsplikt.

Anläggningseffekt 5-50 MW

Anläggningseffekt 5–50 MW ger registreringsplikt 1 januari 2024.

Anläggningseffekt 1-5 MW

Anläggningseffekt 1–5 MW ger registreringsplikt 1 januari 2029.

Uppgifter som ska lämnas

Informationen som lämnas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska innehålla en rad uppgifter som hittas i 18 § i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

I blanketten ombeds du som verksamhetsutövare att fylla i samtliga uppgifter som ingår i 18 §.

Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Register medelstora förbränningsanläggningar Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Här hittar du registret med medelstora förbränningsanläggningar i någon av kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö:

Register medelstora förbränningsanläggningar

Ladda ner dokument

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se https://www.smohf.se/om-oss/gdpr/
Enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar