Svampar

Information om giftiga svampar

Förväxling av matsvamp med giftig svamp samt okunnighet om förgiftningsrisken är de vanligaste orsakerna till svampförgiftning. Allvarliga förgiftningar inträffar framförallt då svamp intagits som måltid.

De allra flesta svampar är ogiftiga. Illamående och kräkningar kan förekomma efter svampförtäring och behöver inte betyda att svampen är giftig. Svamp är hårdsmält föda och en känslig färskvara vilket innebär att man kan må dåligt utan att för den skull vara förgiftad.

Råd vid misstanke om svampförgiftning:

  •  Ring Giftinformation för råd om vad som behöver göras.
  •  Spara svampen för eventuell identifiering.

Mer information

Läs mer om giftiga svampar.

Mer information hittar du på Giftinformationscentralen.