Hem > Ämnesområden > Invånare > Fritid > Strandbad

Strandbad

Badkvalitén brukar normalt vara god i Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommuns havs- och insjöbad.

Den officiella badsäsongen i Stockholms län är mellan den 21 juni – 15 augusti.  Minst tre gånger varje sommar tas prover på utvalda badplatser för att kontrollera att badvattnet håller så bra kvalitet att det är badbart.

Resultaten från proverna läggs sedan ut på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen. Där finns även uppgifter om de flesta officiella badplatserna i Sverige

Vi kontrollerar de större strandbaden

Vi kontrollerar bland annat att badplatserna är städade, att sopbehållare töms, att det är rent och finns toalettpapper, handsprit och eller tvål om det finns toaletter och omklädningsrum, att skyltar finns, förekomst av fåglar och fågelbajs liksom algblomning. Badprover tar kommunens personal.

Ibland kan det förekomma förhöjda halter av bakterier och då tas ytterligare ett prov på badvattnet. Skulle badvattnet visa sig vara otjänligt eller om riklig algblomning förekommer sätts skyltar upp och information läggs ut på vår hemsida.

Algblomning

Undvik att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Även en tid efter att algblomningen försvunnit kan giftet finnas kvar. Drick aldrig vatten som är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Kokning av vattnet förstör inte alggifterna. Småbarn och husdjur ska inte vara i vattnet eller vid strandkanten när algblomning pågår. Små barn får ofta kallsupar och får oavsiktligt i sig stora mängder vatten. Hundar dricker ofta vattnet och det finns rapporter om hundar som dött av att ha druckit vatten som innehållit alger.

Mer information

Råd om algblomning hos 1177 Vårdguiden 

Rapportera algblomning till Informationscentralen för egentliga Östersjön

Förvaltning av badvatten regleras i EU-direktiv: (EU) 2006/7 Badvattendirektivet