Störande lukter

Matos, tobaksrök och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar och restauranger via exempelvis trapphus, ventilationssystemet eller tilluftsventilerna.

Förebygg och åtgärda problemet

Lukter kan komma utifrån via tilluftsventiler eller fönster, men även via otätheter i golv och från trapphus. Håll tilluftsventilerna öppna i din bostad för att förebygga problemet. Dina fönster ska däremot vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset. Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten.

Varför uppstår problemen?

  • Stängda tilluftsventiler ger undertryck i lägenheten. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
  • Otäta ventilationskanaler i gamla hus byggda innan 1950-talet med murade ventilationskanaler.
  • Köksfläktar och paxfläktar i badrum som kopplats till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.
  • Otätheter i äldre hus som sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus kan få lukter från lägenheter, sopnedkast och garage om det bildas övertryck där jämfört med trapphuset.
  • Lukt utifrån kan ta sig in via öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster.
  • Lukt inifrån kan komma från fukt- och mögelskador samt uttorkade vattenlås eller golvbrunnar.

Information från andra myndigheter

Boverket – om luft och ventilation.