Hem > Ämnesområden > Klagomål > Boendemiljö > Störande lukter

Störande lukter

Matos, tobaksrök och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar och restauranger via exempelvis trapphus, ventilationssystemet eller tilluftsventilerna.

Lukter kan komma utifrån via tilluftsventiler eller fönster, men även via otätheter i golv och från trapphus.

Störs du av lukter utifrån kontaktar du din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten. Om du känner att inte får hjälp av fastighetsägaren eller verksamheten kan du kontakta oss.

Håll tilluftsventilerna öppna i din bostad för att förebygga problemet. Dina fönster ska däremot vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset.

Om du störs av lukter

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten.

Varför uppstår problem med lukt?

  • Stängda tilluftsventiler ger undertryck i lägenheten. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
  • Otäta ventilationskanaler i gamla hus byggda innan 1950-talet med murade ventilationskanaler.
  • Köksfläktar och paxfläktar i badrum som kopplats till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.
  • Otätheter i äldre hus som sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus kan få lukter från lägenheter, sopnedkast och garage om det bildas övertryck där jämfört med trapphuset.
  • Lukt utifrån kan ta sig in via öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster.
  • Lukt inifrån kan komma från fukt- och mögelskador samt uttorkade vattenlås eller golvbrunnar.

Mer information

Boverket – om luft och ventilation.