SGU's brunnsarkiv

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område och som finns på Sveriges geologiska undersökning, SGU, webbsida.

Registrera din brunn i SGU’s Brunnsarkiv

Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram översikts- och detaljplaner eller exempelvis bygger ut VA
  • Räddningstjänsten möjlighet att skydda din brunn i samband med exempelvis en miljöolycka ökar

Registreringen görs genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGU’s webbsida. Formuläret går utmärkt att använda i en smartphone eller ipad med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Klicka här för att registrera din brunn på SGU’s webbsida

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU’s webbsida