Hem > Ämnesområden > Invånare > Egen brunn > SGU’s brunnsarkiv

SGU's brunnsarkiv

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område och som finns på Sveriges geologiska undersökning, SGU, webbsida.

Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram översikts- och detaljplaner eller exempelvis bygger ut VA
  • Räddningstjänsten möjlighet att skydda din brunn i samband med exempelvis en miljöolycka ökar

Registreringen görs genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGU’s webbsida. Formuläret går utmärkt att använda i en smartphone eller ipad med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Klicka här för att registrera din brunn på SGU’s webbsida

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU’s webbsida