Tillfällig verksamhet

Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel och som sker vid något eller några få tillfällen per år behöver inte alltid registreras eftersom hanteringen saknar kontinuitet.

Enstaka tillfällen

Hur många tillfällen som kan kallas enstaka beror på vilken risk hanteringen innebär. Du kan till exempel baka bullar och sälja dessa vid 10-20 tillfällen per år, sälja smörgåsar under 5-10 dagar per år eller grilla hamburgare vid ett par tillfällen per år. I tiden ska du även räkna in inköp och förberedelser.

Exempel på verksamheter som inte behöver registreras:

  • Företag som bjuder kunder på kaffe och kakor
  • Försäljning till allmänheten vid aktiviteter som julmarknader och fotbollsturneringar

Även om du inte behöver vara registrerad så ska du uppfylla kraven på livsmedelssäkerhet enligt livsmedelslagen. I menyn till vänster hittar du information om rutiner och annat som kan vara bra att känna till.

Om du har för avsikt att ha verksamhet ofta eller med viss kontinuitet behöver du vara registrerad hos oss då du annars kan bli avvisad från platsen samt riskerar att få betala sanktionsavgift för utebliven registrering. Kontakta alltid Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du är tveksam.

Stora evenemang

Vid stora evenemang där ett stort antal personer kommer att äta, gör förbundet en bedömning om registrering ska ske i det enskilda fallet eftersom felhantering kan ge upphov till matförgiftning som drabbar väldigt många människor. Stora evenemang med mat till många ökar risken och kan därför kräva registrering trots att de pågår under begränsad tid.

Kontakt

Kontakta oss per e-post miljokontoret@smohf.se eller vår servicetelefon 08-606 73 00   för frågor om livsmedelshantering och tillfälliga verksamheter.

Mer information

Livsmedelsverket om regler för livsmedelsföretagare

Polisen om tillstånd för offentlig plats

Haninge kommun om tillstånd för offentlig plats

Nynäshamns kommun om tillstånd för offentlig plats

Tyresö kommun om tillstånd för offentlig plats