Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Legionella i jord

Legionella i jord

Legionellabakterier är naturligt förekommande i sjöar, vattendrag, grundvatten samt i jord. Risken att få legionärsjuka eller pontiacfeber är mycket liten, men personer med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och rökare är mer sårbara.

Legionellabakterier finns naturligt i jord. I studier har legionella visat sig kunna växa till i jord under varma förhållanden. I sällsynta fall har personer smittats av legionella vid hantering av jord.

Det är oklart exakt hur man kan smittas från jord. Troligtvis består risken i att man andas in dammpartiklar med bakterien eller att man andas in små vattendroppar med smittan. Gemensamt för de få fall som konstaterats på senare år är att man hanterat trädgårdsjord och jord köpt i påse.

Risken att bli sjuk är mycket liten, men personer med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och rökare är mer sårbara.

Tänk på följande om du hanterar jord eller trädgårdskompost

  • Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö
  • Undvik att andas in damm från jordpåsarna eller trädgårdskompostmaterial
  • Minska dammet genom att fukta torr jord och trädgårdskompostmaterial med vatten
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Legionärssjuka och pontiacfeber

Legionärssjuka är en typ av lunginflammation som endast drabbar personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Symptomen uppstår efter cirka 2-10 dagar efter smittillfället.

Pontiacfeber är en lindrig självläkande sjukdom med influensaliknande symtom. Inkubationstiden för pontiacfeber är från några timmar till två dygn. De personer som får pontiacfeber är oftast personer utan nedsatt immunförsvar.

Mer information

Folkhälsomyndigheten om legionella utbrott kopplat till jord