Enskilt avlopp

Du som ska anlägga enskilt avlopp i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö anmäler/ansöker om tillstånd hos förbundet.

Avloppsvatten som inte renas tillräckligt är en risk både för människors hälsa och för miljön. Tarmbakterier kan förorena kringliggande vattenbrunnar och näringsämnen förs ut till vattendrag och hav med övergödning och algblomning som följd. Äldre enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Genom att byta ut äldre anläggningar kan vi minska utsläppen av föroreningar.

I menyn hittar du information om vatten, avlopp och om vår tillsyn. Blanketter för ansökan och anmälan hittar du på menysidorna och uppe till höger på webbsidan.

Hittar du inte informationen du söker
Kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00

Vill du komma i kontakt med handläggare på tillsynsenheten
Skicka e-post till miljokontoret@smohf.se  alternativt ring förbundets växel 08-606 93 00

Öppettider
Se ”kontakt” uppe till höger på sidan.

Information om lagar och regler

HaV om Miljöbalken

Allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar