Hem > Ämnesområden > Företagare > Fastighetsägare > PCB – miljögift i byggnader

PCB - Miljögift i byggnader

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att sanera fog- och golvmassor innehållande PCB samt att anmäla saneringsåtgärder till kontrollmyndighet.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön. Därför lagstadgades det om att fastigheter skulle inventeras (klart 2008) och saneras från PCB.

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande.

Anmälan om sanering och slutrapport

Om PCB upptäcks i en byggnad ska ni senast tre veckor innan saneringen påbörjas skicka in en anmälan till oss.

När saneringen är avslutad skickar ni en skriftlig rapport till oss där ni redovisar mängd omhändertagen farligt avfall (material förorenat av PCB). För att få transportera avfallet krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Läs mer information om PCB

Du hittar information om PCB på Naturvårdsverkets hemsida
Det finns även information om PCB på hemsidan www.sanerapcb.nu

Transport av farligt avfall

PCB räknas som farligt avfall och det krävs tillstånd att transportera avfallet själv.

Om ni väljer att själva transportera avfallet ska ni ansöka om detta hos länsstyrelsen