Hem > Ämnesområden > Företagare > Serveringstillstånd > Alkohollagens regler

Alkohollagens regler

Alkohollagen gäller för alla som deltar i försäljning och servering av alkoholdrycker och styr hur servering av alkoholdrycker bedrivs. Lagen är också en del av den svenska alkoholpolitiken.

Reglerna vid servering av alkoholdrycker gäller alla som deltar i försäljningen

Reglerna finns för att begränsa skadlig alkoholkonsumtion som exempelvis berusningsdrickande, för tidig alkoholdebut, ordningsstörningar och andra olägenheter. Särskilt fokus läggs på att personer under 18 år inte serveras alkohol.

Förbundet är tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs. Tillsynspersonal ska alltid kunna legitimera sig. De har alltid rätt att komma in på restaurangen för att genomföra sin tillsyn.

Här kommer en sammanfattning  ur “Alkohollagens regler” som du hittar längst ned på sidan

 • Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt straffansvar och måste ha goda kunskaper om reglerna.
 • Överträdelser kan i värsta fall innebära att tillståndet återkallas.
 • Skriftlig alkohol- och drogpolicy ska finnas tillgänglig.
 • Restaurangen får inte lämnas utan tillsyn.
 • Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år och vara anmäld till kommunen.
 • Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurang till någon som är under 18 år.
 • Alkohollagen innehåller tydliga krav på att ordning och nykterhet ska råda på serveringsstället.
 • Du  får inte får servera alkohol gratis och inte påverka någon att köpa alkohol.
 • Det är inte tillåtet att ta med eller förvara  alkoholhaltiga drycker som inte köpts in via tillståndet.
 • Lättdrycker ska också erbjudas.
 • Tillagad mat ska serveras under den tid som alkoholdrycker serveras.
 • Alkohol får inte tas ut från restaurangens serveringsområde.
 • Det är inte tillåtet att släppa in fler gäster än vad lokalerna är godkända för.
 • Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut.

Mer information

Alkohollagen

Alkoholförordning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd