Hem > Ämnesområden > Företagare > Verksamheter i offentlig miljö > Verksamheter utan anmälningsplikt

Verksamheter utan anmälningsplikt

Det finns verksamheter i offentlig miljö som inte kräver någon anmälan men som ändå omfattas av generella krav på egenkontroll och får tillsyn av oss.

Alla verksamheter ska uppfylla krav i aktuella lagar och regler

Oavsett om du behöver anmäla din verksamhet till förbundet eller inte, så ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet.

Tillsyn

Vissa verksamheter, som inte omfattas av anmälningsplikt, kan ändå omfattas av tillsyn.
Exempel:

  • Tillfälligt boende – hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad och campinganläggningar
  • Idrottsanläggningar – Sporthallar, gym
  • Hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta – Frisör, massage, naprapat
  • Vårdlokaler och annat omhändertagande – sjukhem, ålderdomshem, häkten

Information om egenkontroll