Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Områden med brist på grundvatten

Områden med brist på grundvatten

Fastigheter i Nynäshamns kommun som tidigare haft restriktioner för installation av WC- eller WC- och BDT-avlopp på grund av begränsad grundvattentillgång, har nu möjlighet att ansöka om tillstånd.

Risker med ökat vattenuttag

Fler WC- och BDT-avlopp innebär ett ökat uttag av grundvatten, vilket i sin tur kan leda till att saltvatten kommer in eller att brunnen sinar för den fastighet som ansöker om tillstånd och även för omkringliggande grannar. Därför är det extra viktigt att separera toalettvattnet från övrigt spillvatten samt använda teknik som är både vattensnål och kretsloppsanpassad för att minska grundvattenuttaget i områden med begränsad tillgång på vatten.

Omfattande utredning när ansökan prövas

När förbundet prövar nya ansökningar (oavsett om ansökan gäller befintlig fastighet, avstyckning eller nybyggnation) i aktuella områden ska vi ta hänsyn till de risker som finns och göra mer omfattande utredningar för att förebygga att ökat uttag av grundvatten förvärrar nuvarande brist.

Ligger din fastighet i ett område som tidigare har haft restriktioner och ditt eget analysresultat för klorid visar:

  • Mindre än 100 mg per liter, ska du skicka in ytterligare 3 till 5 analysresultat för klorid från närbelägna grannfastigheters vattenbrunnar inom en radie på 100 meter.
  • Mer än 100 mg per liter, kommer du behöva utreda vattentillgången mer grundligt för att vi ska kunna pröva ansökan.

Alla analyser ska utföras av ett ackrediterat laboratorium och inte vara äldre än tre år. Om du har tillstånd sedan tidigare kan detta påverka vår prövning av ansökan och vilket underlag vi behöver ta in.

Kartor över områden med grundvattenbrist

Karta-norra-nynashamn.pdf

Karta-sodra-nynashamn.pdf