Höns och andra fjäderfän

Om du bor inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att få ha fjäderfä.

När behövs tillstånd?

En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan alltså hållas utan tillstånd. Det får inte finnas tupp utan tillstånd.

För att tillstånd ska lämnas måste följande villkor uppfyllas:

  • Olägenheter för människors hälsa får inte uppkomma
  • Avståndet mellan höns och grannfastigheten ska vara minst 4,5 meter
  • Djurhållningen ska ske på lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt
  • Uppgift om tupp ska ingå

Ansökan

I ansökan ska hönshusets/rastgårdens utformning beskrivas. Om den som lämnar in ansökan inte själv äger fastigheten ska fastighetsägaren tillfrågas. Om daghem, fritidshem eller liknande verksamhet finns i nära anslutning ska föräldrar och andra berörda tillfrågas. Även gränsgrannar ska tillfrågas. Tillståndet är personligt och kan återkallas.