Hem > Ämnesområden > Invånare > Djurhållning > Höns och andra fjäderfän

Höns och andra fjäderfän

Om du bor inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att få ha fjäderfä. Du måste även registrera hållning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till Jordbruksverket.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

När behövs tillstånd?

En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan alltså hållas utan tillstånd. Det får inte finnas tupp utan tillstånd.

För att tillstånd ska lämnas måste följande villkor uppfyllas:

  • Olägenheter för människors hälsa får inte uppkomma
  • Avståndet mellan höns och grannfastigheten ska vara minst 4,5 meter
  • Djurhållningen ska ske på lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt
  • Uppgift om tupp ska ingå

Ansökan

I ansökan ska hönshusets/rastgårdens utformning beskrivas. Om den som lämnar in ansökan inte själv äger fastigheten ska fastighetsägaren tillfrågas. Om daghem, fritidshem eller liknande verksamhet finns i nära anslutning ska föräldrar och andra berörda tillfrågas. Även gränsgrannar ska tillfrågas. Tillståndet är personligt och kan återkallas.

Registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

Du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett hur många, eller syftet med djurhållningen ska oavsett hur många du har, registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet gäller alltså även dig som har hobbyhöns.

Du ska registrera din anläggning när du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap. Det gäller alla fåglar med undantag för sällskapsdjur som du har privat utan kommersiellt syfte.

Registrera anläggning

Jordbruksverkets e-tjänst för registrering av anläggning