Hem > Ämnesområden > Klagomål > Boendemiljö > Temperatur och drag

Temperatur och drag

Upplever du problem med temperatur och drag kontaktar du din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Om du inte får hjälp kan du kontakta oss.

Temperaturen i din bostad varierar beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid med undantag för onormalt kalla eller varma dagar.

Fastighetsägarens ansvar

Kontakta din fastighetsägare, som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens regler. Du som bor i bostadsrätt pratar med föreningens styrelse som har utredningsansvaret. Om inte detta hjälper kan du kontakta oss som kan uppmana din fastighetsägare att t.ex. mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Normal inomhustemperatur

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20–24°C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och under 16°C på golvet. När det exempelvis gäller förskolor och äldreboende ska temperaturen inte gå under 20°C. Temperaturen bör inte överstiga 28°C inomhus regelbundet.

Temperaturen upplevs på olika sätt

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Ligger din bostad till exempel nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Drag

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden. Normalt ska hastigheten inte överstiga 0,15 meter/sekund.

Torr eller fuktig luft

Många upplever inomhusluften som torr. Kanske även du. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent. Detta förutsätter att du har en bra ventilation.

Mer information

Folkhälsomyndigheten – temperaturer inomhus