Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Minireningsverk

Minireningsverk

Minireningsverk kräver återkommande skötsel och kontroll för att reningen ska fungera.

Ansvar och skötsel

Din roll som fastighetsägare är att ansvara för att minireningsverkets funktion och drift kontrolleras regelbundet. Du ska ha den kunskap som behövs för att kunna sköta och kontrollera din avloppsanordning så att dess funktion säkerställs och inte orsakar någon olägenhet.

Anläggningen ska drivas och skötas enligt tillverkarens anvisningar (exempelvis kemikaliepåfyllning och kontroll av larm).

Tillsyn av minireningsverk

Vi har tidigare utfört tillsyn på minireningsverk genom att begära in årsrapporter. Sedan 2020 har vi övergått till att istället göra tillsyn ute på plats för att kunna göra en bedömning av anläggningens funktion. Det innebär att du inte längre behöver skicka in en årsrapport till oss.

Det finns många minireningsverk i våra kommuner och det är ett visst antal som får tillsyn varje år. Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få ett informationsbrev med kontaktuppgifter till handläggaren i god tid innan.

Avgift för tillsynen

För den tid vi lägger ner i ärendet kommer vi ta ut en timavgift. I avgiften ingår bland annat tid för inspektion av ditt avlopp samt förberedelser, skrivelser och beslut. I genomsnitt tar ett tillsynsärende 3–6 timmar.

Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få mer information och även kontaktuppgifter till din handläggare i det brev som vi skickar ut i god tid innan.

VA- rådgivning Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun.

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt vatten och avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun.

VA-rådgivningen kan bland annat hjälpa till i frågor gällande:
• teknikval och lösningar enskilt avlopp och vatten
• Hållbara val gällande enskilt avlopp och vatten
• vilka regler och riktlinjer som gäller i kommunerna
• vilka avloppsanordningar som SMOHF beviljar tillstånd till
• hur ansökan/anmälan om enskilt avlopp går till
• gemensamhetsanläggningar
• myndighetskontakt och branschinformation

Mer information om VA- rådgivningen hittar du via denna länk

Boka digitalt möte med VA- rådgivningen via denna länk.

Mer information