Minireningsverk

Minireningsverk kräver återkommande skötsel och kontroll för att reningen ska fungera.

Ansvar och skötsel
Din roll som ägare och verksamhetsutövare är att ansvara för att minireningsverkets funktion och drift kontrolleras regelbundet. Du ska ha den kunskap som behövs för att kunna sköta och kontrollera din avloppsanordning så att dess funktion säkerställs och inte orsakar någon olägenhet.

Anläggningen ska drivas och skötas enligt tillverkarens anvisningar (exempelvis kemikaliepåfyllning och kontroll av larm).